Actua

ISSAI-standaarden

3 oktober 2017

Het Rekenhof heeft de ISSAI-standaarden van niveau 1, 2 en 3 naar het Nederlands vertaald. De ‘International Standards of Supreme Audit Institutions’ zijn auditstandaarden die de ‘International Organisation of Supreme Audit Institutions’ heeft uitgevaardigd.