Actua

Odysseusprogramma
Publicatie derde kwartaal van 2020

15 april 2020

Het Odysseusprogramma heeft als doel excellente buitenlandse onderzoekers en Vlaamse onderzoekers die in het buitenland werken, naar de Vlaamse universiteiten te halen. Het programma biedt hun een startfinanciering. Het Rekenhof onderzocht o.a. of de Vlaamse overheid over een degelijk beleidskader beschikt voor het Odysseusprogramma en welke factoren een invloed hebben op het aantrekken van Odysseusonderzoekers.

Het Rekenhof zal zijn rapport in het derde kwartaal van 2020 voorleggen aan het Vlaams Parlement.