Actua

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Publicatie tweede kwartaal van 2022

3 februari 2022

Het Rekenhof heeft het Vlaamse hulp- en dienstverleningsbeleid in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen geƫvalueerd. Het onderzocht de organisatie en uitvoering van het beleid, en beoordeelde ook de resultaten ervan. Daarvoor ging het na hoe de overheid presteert en wat de oorzaken van eventuele ondermaatse prestaties zijn, en vervolgens of gedetineerden die een beroep hebben gedaan op de hulp- en dienstverlening, na hun vrijlating beter re-integreren in de maatschappij en minder (snel) recidiveren. Het Rekenhof heeft het onderzoek beperkt tot de hulp- en dienstverlening in vier domeinen: werk, onderwijs, welzijn en gezondheid.

Het Rekenhof zal zijn rapport in het tweede kwartaal van 2022 voorleggen aan het Vlaams Parlement.