Actua

Rekenhof publiceert mandatenlijsten

15 februari 2023

Zo goed als alle openbare mandatarissen hebben in 2022 hun mandatenlijst en vermogensaangifte voor mandaten uitgeoefend in 2021 bij het Rekenhof ingediend. Dat blijkt uit de jaarlijkse drie lijsten die het Rekenhof vandaag op zijn website publiceert. In 2022 hebben 36 aangifteplichtigen geen mandatenlijst ingediend (tegenover 53 in 2021 voor de mandaten 2020). Ook het aantal dat geen vermogensaangifte indiende is verder gedaald naar 6 (tegenover 7 in 2021).

Dit persbericht geeft uitleg bij de gepubliceerde gegevens.