Actua

Aanpak van gevaarlijke punten voor een betere verkeersveiligheid

Publicatie tweede kwartaal van 2022

21 maart 2022

Het Rekenhof onderzocht de voortgang van het historisch programma gevaarlijke punten en de totale kosten ervan. Het ging na of de monitoring en evaluatie van het programma verbeterden en of er lessen uit werden getrokken. Daarnaast biedt de audit inzicht in de toegevoegde waarde van de huidige aanpak van gevaarlijke punten met een dynamische lijst.

Het Rekenhof zal zijn rapport in het tweede kwartaal van 2022 voorleggen aan het Vlaams Parlement.