Aangifte informatieverstrekker

Elektronische aangifte


Aanmelden als informatieverstrekker
Aanmelden als informatieverstrekker
Regimand is afgesloten

Als informatieverstrekker moet u de lijst van mandatarissen van uw instelling of organisatie elektronisch indienen via de web-toepassing Regimand. Om uw aangifte te faciliteren stelt het Rekenhof u een aantal documenten ter beschikking. In het vademecum vindt u algemene en praktische informatie over het indienen van de lijst van mandatarissen. Het document met vaak gestelde vragen geeft u gerichte antwoorden op vragen waar u als informatieverstrekker mee geconfronteerd kan worden. Daarnaast krijgt u beknopte informatie over wat beschouwd wordt als een aangifteplichtig mandaat of ambt en wat er niet onder valt. Tot slot vindt u een tabel die aangeeft welke aangifteplichtigen dienen aangegeven te worden door welke informatieverstrekker.


Problemen bij het inloggen?

Op de website eid.belgium.be of www.loginhulp.be kan u terecht voor antwoorden op uw vragen in verband met de eID kaart, de installatie en het verwijderen van de eID software, het aanmelden met eID, …


Openingsuren griffie Rekenhof – beschikbaarheid Helpdesk

In het kader van de elektronische indiening van de lijst van mandatarissen van uw instelling of organisatie kan u de helpdesk van de griffie van het Rekenhof contacteren op 02/551.88.50 (N) of 02/551.88.60 (F). De helpdesk is alle werkdagen van 9u.30 tot 12u. geopend tijdens de periode januari tot juni en tijdens de periode september tot november. Tijdens de maanden juli en augustus is de helpdesk enkel open op maandag, woensdag en vrijdag van 9u.30 tot 12u.

In 2020 zal de griffie van het Rekenhof gesloten zijn op de wettelijke feestdagen en uitzonderlijk ook op 2 januari, 3 januari, 8 mei, 22 mei, 2 november en tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

U kan steeds de griffie van het Rekenhof contacteren via het adres info.regimand@ccrek.be


Wetgeving


Privacybeleid Bescherming persoonlijke levenssfeer