Aangifte mandataris

 

Als aangifteplichtige moet u de lijst van uw mandaten, ambten en beroepen elektronisch indienen via de web-toepassing Regimand. Papieren mandatenlijsten worden niet aanvaard.

Uw vermogensaangifte kan uitsluitend op papier worden ingediend.

Sinds de inwerkingtreding van de wet en bijzondere wet van 21 december 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte, is de restitutie van vermogensaangiften niet meer voorzien. Het Rekenhof vernietigt derhalve alle vermogensaangiften bij het verstrijken van de wettelijke bewaringstermijn (vijf jaar na het laatste aangifteplichtige mandaat).

 

Om uw aangifte te faciliteren stelt het Rekenhof u een aantal documenten ter beschikking. In het vademecum vindt u algemene en praktische informatie over het indienen van uw lijst van mandaten, ambten en beroepen, en van uw vermogensaangifte. Het document met vaak gestelde vragen geeft u gerichte antwoorden op vragen waar u als aangifteplichtige mee geconfronteerd kan worden. Daarnaast krijgt u beknopte informatie over wat beschouwd wordt als een aangifteplichtig mandaat, een overig mandaat of ambt en de notie van een beroep. Tot slot vindt u een tabel die aangeeft welke categorieën van aangifteplichtigen er zijn en door welke informatieverstrekker ze dienen te worden aangegeven.


Problemen bij het inloggen?

Op de website eid.belgium.be of www.loginhulp.be kan u terecht voor antwoorden op uw vragen in verband met de eID kaart, de installatie en het verwijderen van de eID software, het aanmelden met eID, …


Ons contacteren?

 

Helpdesk: Via e-mail info.regimand@ccrek.be
Telefonisch 02/551.88.50 (N) : 9u30–12u00
02/551.88.60 (F) : 9u30–12u00
Adres: Naamsestraat 3, 1000 Brussel
Openingsuren griffie: Van februari tot juni en van september tot november Alle werkdagen
9u30 – 12u00
Januari, juli, augustus en december Ma – wo – vrij
9u30 – 12u00
Gesloten: Op wettelijke feestdagen en bijkomend in 2023 op 8 mei, 19 mei, 2 november, 15 november en tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Wetgeving


Privacybeleid Bescherming persoonlijke levenssfeer