Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • 28e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • 27e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • 26e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • 25e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • 24e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
Er worden slechts 5 van de 20 beschikbare publicaties getoond
Er worden slechts 5 van de 34 beschikbare publicaties getoond
 • Ontwerpordonnanties houdende de begrotingen voor 2024 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende de begrotingen voor 2023 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor 2022 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Franse Gemeenschapscommissie en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2021 en de begrotingen voor het jaar 2022 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
Er worden slechts 5 van de 21 beschikbare publicaties getoond
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van de aanpassing van de begrotingen van het jaar 2023 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2024 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Certificering van de geconsolideerde algemene rekening van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2021
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van de tweede aanpassing van de begrotingen van het jaar 2022 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2023 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Het door de Franse Gemeenschapscommissie ingericht onthaaltraject voor nieuwkomers – Tenuitvoerlegging en financiering
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht, abstract
 • Verslag van het Rekenhof betreffende de ontwerpen van decreet en van verordening tot aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2022 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
Er worden slechts 5 van de 35 beschikbare publicaties getoond

Vindt u op deze pagina niet wat u zoekt, raadpleeg dan onze veelgestelde vragen.