Chronologisch overzicht publicaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Algemene Vergadering van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2011 en van de begrotingen voor het jaar 2012 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2011 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2012 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begroting 2011 en de ontwerpen van initiële begroting 2012 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Subsidiëring van de ambulante diensten
  volledige fiche, verslag, persbericht, abstract
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2010
  volledige fiche, verslag
 • Evaluatie van de tenuitvoerlegging van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle
  volledige fiche, verslag, persbericht, abstract
 • 19e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag