Chronologisch overzicht publicaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Algemene Vergadering van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

 • Ontwerpordonnanties houdende de begrotingen voor 2023 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende de begrotingen voor 2023 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van de tweede aanpassing van de begrotingen van het jaar 2022 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2023 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • 27e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Het door de Franse Gemeenschapscommissie ingericht onthaaltraject voor nieuwkomers – Tenuitvoerlegging en financiering
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht, abstract
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor 2022 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor 2022 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof betreffende de ontwerpen van decreet en van verordening tot aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2022 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag