Chronologisch overzicht publicaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Algemene Vergadering van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

  • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor 2022 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
    volledige fiche, verslag
  • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor 2022 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
    volledige fiche, verslag