Chronologisch overzicht

Op deze pagina vindt u het chronologische overzicht van alle publicaties.

De publicaties zijn geordend volgens hun datum van goedkeuring door het Rekenhof en los van het wetgevende niveau van rapportering.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

  • 155e Boek van het Rekenhof. 9e Boek met opmerkingen en documenten voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
    volledige fiche, verslag
  • 10e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan de Duitstalige Gemeenschapsraad, Opmerkingen en documenten
    volledige fiche, verslag
  • Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar subsidies in de Vlaamse Gemeenschap
    volledige fiche, verslag