Federale Staat

Het Rekenhof zendt zijn opmerkingen die het heeft geformuleerd naar aanleiding van de uitoefening van zijn controleopdrachten, ter uitvoering van artikel 180 van de Grondwet traditiegetrouw toe aan het parlement in zijn jaarlijkse boeken van het Rekenhof.

Daarnaast brengt het op geregelde tijdstippen afzonderlijke rapporten uit in uitvoering van bijzondere bepalingen ofwel omdat de resultaten van de controles verantwoorden dat er aan het Parlement wordt gerapporteerd.

Gebruik, indien gewenst, de pijltjes om door de tabs te navigeren.

Er worden slechts 5 van de 41 beschikbare publicaties getoond
Er worden slechts 5 van de 304 beschikbare publicaties getoond

Vindt u op deze pagina niet wat u zoekt, raadpleeg dan onze veelgestelde vragen.