Agentschap Integratie en Inburgering: efficiëntiewinsten en herstructurering

Nederlandse kamer van 25 februari 2020

Het Rekenhof onderzocht de reorganisatie van de integratie- en inburgeringssector. Bestaande organisaties werden in 2015 samengevoegd tot het nieuwe Agentschap Integratie en Inburgering. Het Rekenhof stelde vast dat, ondanks een stijgende subsidiëring, de voorspelde efficiëntiewinsten van de reorganisatie niet zijn gehaald, o.a. door onrealistische aannames in het financieel plan. Bovendien is het financieringsmodel van het agentschap - een stabiele dotatie - niet aangepast aan de sterk fluctuerende werklast. De herstructureringskosten belopen geen 5,5 miljoen euro, maar 12,5 miljoen euro.