Belasting van niet-inwoners natuurlijke personen - Denksporen voor een efficiëntere belasting

algemene vergadering van 26 november 2014

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof de controle op de belastingaangiften van niet-inwoners natuurlijke personen. Het formuleert aanbevelingen over de administratieve organisatie, de identificatie van niet-inwoners en de behandeling en de controle van hun aangiften. Deze aanbevelingen zouden echter maar een beperkte impact hebben als het fiscale stelsel van niet-inwoners niet zou worden hervormd. Daartoe stelt het verslag ook drie denksporen voor.