Kwaliteit van de statistieken van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

algemene vergadering van 29 oktober 2014

Kwaliteitsvolle statistieken zijn onmisbaar om goede, onderbouwde beleidsbeslissingen te nemen. Het Rekenhof voerde een audit uit over de werking van de Algemene Directie Statistiek (ADS), de officiële statistiekinstantie in België. De ADS voldoet in grote mate aan de kwaliteitsnormen en levert heel wat inspanningen om efficiënter te werken. Door een gebrek aan hooggeschoold personeel, kan ze echter enkel de minimaal verplichte statistieken maken, ten koste van activiteiten die de kwaliteit ervan zouden kunnen verbeteren. De kwaliteit van de statistieken is bovendien afhankelijk van de medewerking van andere overheidsdiensten en van de kwaliteit van de data die deze andere diensten verstrekken. De ADS heeft hierin geen inspraak. Het samenwerkingsakkoord van 19 maart 2014 over de oprichting van een Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) kan enkele in de audit vastgestelde knelpunten oplossen zoals de relatie van de ADS t.o.v. de regionale instituten voor statistiek.