177e Boek – deel IV : Jaarrekening 2019 van de federale Staat – Commentaar en tabellen

algemene vergadering van 16 juni 2021

Dit deel IV van het 177e Boek vermeldt de definitieve versie van de jaarrekening 2019 van de federale Staat zoals die op 12 november 2020 werd toegezonden door de staatssecretaris voor Begroting.