Naar een prestatiebegroting bij de lokale besturen en de Vlaamse overheid

Nederlandse kamer van 26 februari 2019

Het Rekenhof onderzocht de invoering van een prestatiebegroting bij de lokale besturen en de Vlaamse overheid. Het stelde vast dat de lokale besturen veel vrijheid kregen om de regels rond de beleids- en beheerscyclus (BBC) in te vullen, wat gevolgen had voor de opvolging en kredietbewaking door de raad. Vanaf 2020 zijn er bijsturingen gepland. Bij de Vlaamse overheid is het idee van een prestatiebegroting pas in de huidige regeerperiode opnieuw concreter geworden.