Btw op grensoverschrijdende elektronische diensten – Mini One Stop Shop (MOSS)

algemene vergadering van 18 september 2019

In zijn verslag aan het federale parlement heeft het Rekenhof onderzocht of de FOD Financiën het vernieuwde btw-systeem voor grensoverschrijdende elektronische dienstverrichtingen goed heeft aangepakt. Het stelde daarbij vast dat de organisatorische aspecten – registratie van belastingplichtigen en opvolging van aangiften en betalingen – afdoende werden uitgewerkt. Dat is echter niet het geval voor het controlebeleid. Zo moeten dienstverleners die onder de radar blijven, intensiever worden opgespoord. Ook moeten de mogelijkheden tot internationale samenwerking bij de controle van buitenlandse dienstverleners die btw verschuldigd zijn aan België, beter worden benut. Met ruim 100 miljoen euro aan jaarlijkse btw-inkomsten is de omvang van MOSS voorlopig nog beperkt. Vanaf 2021 wordt de regeling echter uitgebreid tot alle grensoverschrijdende e-commerce en nemen de financiële risico’s en de handhavingsverantwoordelijkheid van de fiscus dus exponentieel toe.