Vinger aan de pols van de Vlaamse overheid, 20 jaar performantie-audits door het Rekenhof in Vlaanderen

Nederlandse kamer van 6 november 2018

Op 24 mei 2018 organiseerden het Vlaamse Parlement en het Rekenhof in De Schelp van het Vlaams Parlement een studiedag over twintig jaar performantie-audits door het Rekenhof in Vlaanderen. Deze studiedag droeg de titel: Vinger aan de pols van de Vlaamse overheid. Het Rekenhof heeft de diverse lezingen en het panelgesprek van de studiedag samengevat en gebundeld in een verslagboek.