Boek 2017 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid

algemene vergadering van 11 oktober 2017

Het Rekenhof heeft zijn Boek 2017 over de Sociale Zekerheid voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het onderzoekt daarin de financiële toestand van de sociale zekerheid in 2016 en rapporteert over een aantal onderzoeken naar het financieel beheer van de instellingen van de sociale zekerheid en naar de uitvoering van bepaalde beleidslijnen