Fiscale maatregelen voor belastingplichtigen met betaalmoeilijkheden

algemene vergadering van 29 januari 2014

Het Rekenhof onderzoekt in zijn verslag aan het federaal parlement de toepassing van zes maatregelen ten voordele van belastingplichtigen in de personenbelasting die een fiscale schuld tijdelijk of blijvend niet kunnen betalen. In het algemeen past de fiscale administratie de onderzochte maatregelen correct toe. Er zijn echter nog verbeteringen mogelijk, in het bijzonder in de wettelijke en reglementaire omkadering van de maatregelen.