Beheer van de behoeften aan informaticapersoneel door de federale Staat

algemene vergadering van 24 februari 2016

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de federale Staat zijn behoeften aan informatica-personeel beheert. Het heeft de drie kanalen geanalyseerd die de Staat gebruikt om die behoeften in te vullen. Het concludeert dat er geen aansturing is die is gebaseerd op de criteria doeltreffendheid en zuinigheid. Verschillende initiatieven zouden een beter beheer mogelijk kunnen maken van de behoeften en de resources inzake informaticapersoneel van de federale Staat.