176e Boek – deel IV: Jaarrekening 2018 van de federale Staat – Tabellen

algemene vergadering van 24 maart 2021

Dit deel IV van het 176e Boek vermeldt de definitieve versie van de jaarrekening 2018 van de federale Staat zoals die op 7 december 2020 werd toegezonden door de staatssecretaris voor Begroting.