Centra voor geestelijke gezondheidszorg: doelgroepenbeleid, financiering en toezicht

Nederlandse kamer van 10 januari 2012

De Vlaamse overheid heeft geen duidelijk zicht op de objectieve zorgbehoeften in het werkingsgebied van de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG). Het doelgroepen- en aandachtsbeleid van de CGG is bijgevolg onvoldoende onderbouwd en de effectiviteit ervan niet gegarandeerd. De financiering van de CGG is onvoldoende transparant en niet alle voorwaarden zijn voldaan om een kwaliteitsvol toezicht op de CGG mogelijk te maken.