33e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement

Franse kamer van 30 juni 2021

In zijn 33e Boek van Opmerkingen, voorgelegd aan het Waals Parlement, stelt het Rekenhof in Deel I de certificering voor van de algemene rekening 2020 van de Waalse Overheidsdienst, de ministeriële kabinetten en de gelijkgestelde diensten (entiteit), alsook zijn opmerkingen daaromtrent. Deel II omvat de certificering en de opmerkingen over de algemene rekeningen 2020 van de instellingen van type 1.