Internationale wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingen

algemene vergadering van 1 oktober 2014

Het Rekenhof heeft de resultaten van zijn onderzoek naar de internationale wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingen voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In zijn onderzoek ging het na of de fiscus over voldoende juridische mogelijkheden en een efficiënte organisatie beschikt om de internationale invorderingsbijstand optimaal te laten renderen