Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018

algemene vergadering van 17 november 2017

Krachtens de bepalingen van artikel 54 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat deelt het Rekenhof de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het kader van zijn informatieopdracht inzake zijn commentaar en opmerkingen mede waartoe het onderzoek van de ontwerpen van de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018 aanleiding geeft.