Evaluatie van de budgettaire neutraliteit van de vennootschapsbelasting

algemene vergadering van 6 juli 2005

De wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, heeft het Rekenhof met een evaluatieopdracht belast inzake de budgettaire neutraliteit van de maatregelen van de belastinghervorming.