Het onderhoud van de wegen en snelwegen in Wallonië – Planning, financiering en kwaliteitscontrole van de werken

Franse kamer van 11 december 2012

Het Rekenhof publiceert op zijn website een auditverslag over de manier waarop de Waalse overheid de kwaliteit van herstellingswerken aan het wegennet controleert. Het onderzoek kaderde meer bepaald in de tenuitvoerlegging van het masterplan om het Waalse wegen- en snelwegennet weer in goede staat te brengen.