Volwassenenonderwijs: personeelfinanciering

Nederlandse kamer van 26 februari 2013

Het decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 beoogde een verregaande flexibilisering en vernieuwing van het volwassenenonderwijs. Het Rekenhof ging na of de personeelsomkadering en de personeelsregelgeving van het volwassenenonderwijs zijn afgestemd op de door de overheid beoogde flexibiliteit en innovatie en of de toepassing correct verloopt.