Hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting

algemene vergadering van 25 april 2018

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof of de FOD Financiën een gebruikersgerichte aanpak hanteert bij de hulp die hij belastingplichtigen biedt bij het invullen van hun aangifte in de personenbelasting. De FOD heeft heel wat kanalen voor dienstverlening aan belastingplichtigen ontwikkeld die allemaal waardevolle hulp betekenen. Het aanbod is weliswaar uitgebreid maar zorgt ook voor problemen. Het Rekenhof beveelt de FOD aan precies te achterhalen en te analyseren waarom belastingplichtigen de FOD contacteren, om op die manier zijn diensten toegankelijker te maken.