Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Nederlandse kamer van 25 november 2014

De afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt is een complexe problematiek, waarin verschillende factoren, ook buiten het onderwijs, een belangrijke rol spelen. Het Rekenhof bekeek het afstemmingsbeleid van de overheid en ging vooral na of de regelgeving het aanbod en de inhoud van de opleidingen van de derde graad van het beroeps- en het technisch secundair onderwijs afstemde op de behoeften van de arbeidsmarkt. Gelijktijdig met deze audit voerde het Rekenhof ook een onderzoek uit naar de knelpuntberoepen, in het bijzonder naar de kwaliteit van de beleidsinformatie, waarover het in een apart verslag rapporteert.