Chronologisch overzicht publicaties Franse Gemeenschap

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan de Franse Gemeenschap. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Franse kamer van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

  • 156e Boek van opmerkingen, 11e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
    volledige fiche, deel I, deel II