Chronologisch overzicht publicaties Franse Gemeenschap

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan de Franse Gemeenschap. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Franse kamer van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

  • Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpdecreten houdende de begrotingen 2011 van de Franse Gemeenschap
    volledige fiche, verslag
  • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2009
    volledige fiche, verslag