Chronologisch overzicht publicaties provincies

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan de provincieraden. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de bevoegde kamer van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

  • Provincie Luik - Controle van de uitgaven die betaald werden via de procedure van de fondsenvoorschotten
    volledige fiche, verslag
  • De administratieve en geldelijke toestand van het niet-onderwijzend personeel van de provincie Henegouwen
    volledige fiche, verslag