Recente publicaties

Op deze pagina vindt u de publicaties die het laatste jaar op de website zijn gepubliceerd.

De lijst is aflopend volgens datum van publicatie. Bovenaan staat de publicatie die het meest recent is verschenen.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

 • Ontwerpen van decreet houdende de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2019  (26 juni 2019)
  volledige fiche, verslag
 • Controleopdracht inzake de subsidies toegekend aan de vereniging voor Franstalige voetbalclubs ACFF  (26 juni 2019)
  volledige fiche, verslag
 • Interbestuurlijke verhoudingen tussen de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten  (19 juni 2019)
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • 176e Boek - deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen  (19 juni 2019)
  volledige fiche, verslag, bijlagen, samenvatting, persbericht
 • Rekenhof. Controleren, evalueren, informeren  (18 juni 2019)
  volledige fiche, verslag