Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Openbare Werken '.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

  • 177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
    volledige fiche
  • 176e Boek - deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen
    volledige fiche
  • Onderhoud van de strafinrichtingen in het kader van publiek-private samenwerkingen - Opvolging door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie
    volledige fiche
  • Investeringen in de waterwegen door het Waals Gewest : programmatie en beheer
    volledige fiche
  • 29e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
    volledige fiche
  • 28e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
    volledige fiche
  • Invoering en financiering van het Gewestelijk Expresnet (GEN)
    volledige fiche
  • Verrekeningen bij het agentschap De Scheepvaart
    volledige fiche
  • Baggerwerken in Vlaanderen
    volledige fiche
  • Evaluatie van de uitvoering van de beheerscontracten met de NMBS, Infrabel en de NMBS Holding
    volledige fiche
  • Kwaliteitscontroles van de onderhoudswerkzaamheden aan het wegen- en autosnelwegennet van het Waalse Gewest – Opvolgingsaudit
    volledige fiche
  • Beheer van de vastgoedbehoeften van de Staat door de Regie der Gebouwen
    volledige fiche
  • Bouw van de nieuwe NAVO-zetel – tussentijds verslag
    volledige fiche
  • De digitalisering van overheidsopdrachten bij het Waals Gewest
    volledige fiche
  • Verrekeningen bij het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
    volledige fiche
  • Verrekeningen bij de afdeling Maritieme Toegang
    volledige fiche
  • Het onderhoud van de wegen en snelwegen in Wallonië – Planning, financiering en kwaliteitscontrole van de werken
    volledige fiche
  • Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep
    volledige fiche
  • Verrekeningen bij het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
    volledige fiche
  • Wijzigingen BAM-decreet
    volledige fiche
  • Beheer van het fonds voor de schoolgebouwen van het onderwijs van de Franse Gemeenschap
    volledige fiche
  • Toetsing van de vierde rapportage over alternatieve financiering en publiek-private samenwerking aan de aanbevelingen van het Rekenhof
    volledige fiche
  • Spoorwegveiligheid - Overheidsopdrachten. Aanvullende bijdrage van het Rekenhof aan het parlementair onderzoek van de voorwaarden van de spoorwegveiligheid
    volledige fiche
  • 167e Boek van het Rekenhof
    volledige fiche
  • Spoorwegveiligheid – Bijdrage van het Rekenhof aan het parlementair onderzoek van de voorwaarden van de spoorwegveiligheid
    volledige fiche
  • Nieuwe gerechtsgebouwen van Antwerpen en Gent. Bouw- en investeringskost
    volledige fiche
  • Advies van het Rekenhof over de vertraging bij grote infrastructuurprojecten
    volledige fiche
  • 166e Boek van het Rekenhof
    volledige fiche
  • Huurovereenkomst Argexput
    volledige fiche
  • Publiek-private samenwerking bij de Vlaamse overheid
    volledige fiche
  • Federale financiering van de opdrachten van openbare dienst van de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding
    volledige fiche
  • Schadedossiers in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
    volledige fiche
  • Naleving van de beheerscontracten door de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding
    volledige fiche
  • Besluitvorming Oosterweelverbinding
    volledige fiche
  • 19e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
    volledige fiche
  • Baggerwerken
    volledige fiche
  • Verkoop van vastgoed door de Regie der Gebouwen
    volledige fiche
  • Verrekeningen bij de aannemingen van wegenwerken
    volledige fiche
  • Aanleg van het Deurganckdok
    volledige fiche
  • Schadedossiers ten laste van het Vlaams Infrastructuurfonds
    volledige fiche
  • Subsidies voor Infrastructuur in de sectoren Welzijn en Gezondheid
    volledige fiche
  • Auditrapport van het Rekenhof over de financiële stromen van het Vlaams Gewest naar de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen
    volledige fiche
  • De goede besteding van rijksgelden door de NMBS
    volledige fiche
  • Auditrapport van het Rekenhof en de Nederlandse Algemene Rekenkamer 'Verdieping Westerschelde'
    volledige fiche
  • Auditrapport van het Rekenhof over het onderzoek naar de beheersovereenkomsten met de Vlaamse openbare instellingen
    volledige fiche