Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Maatschappelijke integratie'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • Dienst Vreemdelingenzaken - Behandeling van aanvragen voor gezinshereniging: opvolgingen 2021 en 2023 van de aanbevelingen
  volledige fiche
 • Humanresourcesbeheer bij Fedasil
  volledige fiche
 • Het door de Franse Gemeenschapscommissie ingericht onthaaltraject voor nieuwkomers – Tenuitvoerlegging en financiering
  volledige fiche
 • Het door het Waalse Gewest ingerichte integratietraject voor nieuwkomers – Tenuitvoerlegging en financiering
  volledige fiche
 • De uitgaven in het kader van de COVID-19-crisis in de Duitstalige Gemeenschap – Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren en naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de federale overheid
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Franse Gemeenschapscommissie en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • De tewerkstelling van werkzoekenden door de Forem
  volledige fiche
 • Dienst Vreemdelingenzaken: Behandeling van aanvragen voor gezinshereniging
  volledige fiche
 • Evaluatie van het beleid inzake daklozensteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Tweede federaal plan armoedebestrijding
  volledige fiche
 • 26e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 170e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Audit van het Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen
  volledige fiche
 • 169e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Asielaanvragen - Kwaliteit van de informatie die de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil nodig hebben voor de opvolging
  volledige fiche
 • Eerste Federaal Plan Armoedebestrijding
  volledige fiche
 • Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen - Een onderzoek van de subsidiestromen
  volledige fiche
 • Gelijke onderwijskansen in het gewoon basis- en secundair onderwijs
  volledige fiche
 • Het federale grootstedenbeleid. Onderzoek van de stads- en huisvestingscontracten 2005-2007
  volledige fiche
 • De toekenning van het bestaansminimum. De tegemoetkoming van de federale Staat
  volledige fiche