Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Justitie'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

  • 178e Boek – deel IV : Jaarrekening 2020 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
    volledige fiche
  • 178e Boek – deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat
    volledige fiche
  • 177e Boek – deel IV : Jaarrekening 2019 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
    volledige fiche
  • 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
    volledige fiche
  • 176e Boek – deel IV: Jaarrekening 2018 van de federale Staat – Tabellen
    volledige fiche
  • 177e Boek – deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale Staat
    volledige fiche
  • 177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
    volledige fiche
  • Beleid inzake de plaatsing van jongeren in overheidsinstellingen voor jeugdbescherming
    volledige fiche
  • 176e Boek – deel III : algemeen bestuur van de federale Staat
    volledige fiche
  • Uitvoering van de penale boeten – Opvolging van de aanbevelingen van 2014
    volledige fiche
  • Dienst voor Alimentatievorderingen - Kwaliteit van de behandeling van aanvragen tot tussenkomst en doeltreffendheid van de invordering van vorderingen
    volledige fiche
  • 176e Boek - deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen
    volledige fiche
  • Onderhoud van de strafinrichtingen in het kader van publiek-private samenwerkingen - Opvolging door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie
    volledige fiche
  • 175e Boek van het Rekenhof
    volledige fiche
  • 174e Boek van het Rekenhof
    volledige fiche
  • 173e Boek van het Rekenhof
    volledige fiche
  • 172e Boek van het Rekenhof
    volledige fiche
  • HR-audit van het gerechtspersoneel
    volledige fiche
  • 171e Boek van het Rekenhof
    volledige fiche
  • Uitvoering van de penale boeten - opvolgingsaudit
    volledige fiche
  • 170e Boek van het Rekenhof
    volledige fiche
  • Werking van de Kansspelcommissie
    volledige fiche
  • 169e Boek van het Rekenhof
    volledige fiche
  • De elektronische identiteitskaart (eID)
    volledige fiche
  • Maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen
    volledige fiche
  • 167e Boek van het Rekenhof
    volledige fiche
  • 166e Boek van het Rekenhof
    volledige fiche
  • Tenuitvoerlegging van de patrimoniale straffen. Penale boeten en bijzondere verbeurdverklaringen
    volledige fiche
  • Gerechtelijke navordering van de RSZ-bijdragen
    volledige fiche
  • Opvolging van de audit van de financiële hulp van de Staat aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
    volledige fiche
  • Financiële hulp van de Staat aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
    volledige fiche