Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Overheidsopdrachten'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • 35e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 35e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 28e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Nieuwe gevangenissen via publiek-private samenwerking – Naar een betere beheersing van de DBFM-contracten
  volledige fiche
 • Overheidsopdrachten in de federale administratie
  volledige fiche
 • De Forem en de ondernemingen voor beroepsopleiding
  volledige fiche
 • 27e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 34e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 34e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Modernisering en inrichting van de site en de gebouwen van het station van Bergen
  volledige fiche
 • Overheidsopdrachten van Defensie – Regelmatigheid en goed beheer
  volledige fiche
 • Overheidsopdrachten in de federale administratie
  volledige fiche
 • De uitgaven in het kader van de COVID-19-crisis in de Duitstalige Gemeenschap – Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren en naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving
  volledige fiche
 • Kentekenplaten - Beheer van de concessie door de Staat
  volledige fiche
 • Centralisatie van de federale aankopen - Evaluatie van het overheidsbeleid via de invoering van het nieuwe gemeenschappelijke samenwerkingsmodel
  volledige fiche
 • 26e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 33e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • De overheidsopdrachten van het regionaal psychiatrisch centrum « Les Marronniers »
  volledige fiche
 • Overheidsopdrachten in de federale administratie - rechtmatigheidsonderzoeken
  volledige fiche
 • Bouw van de nieuwe NAVO-zetel - Verslag bij het einde van de werf
  volledige fiche
 • Overheidsopdracht voor contactopsporing bij COVID-19
  volledige fiche
 • 32e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 32e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Renovatie station Gent-Sint-Pieters - Vertragingen en budgetoverschrijdingen
  volledige fiche
 • De overheidsopdrachten van de Waalse vervoersoperator
  volledige fiche
 • Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie
  volledige fiche
 • 24e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 31e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 31e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Financiering en boeking van de aan de Spaque gedelegeerde opdrachten
  volledige fiche
 • 23e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 30e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 30e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 175e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie
  volledige fiche
 • Investeringen in de waterwegen door het Waals Gewest : programmatie en beheer
  volledige fiche
 • 29e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 29e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 22e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 174e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Organisatie en beheer van de statutaire opdrachten van het Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek
  volledige fiche
 • Overheidsopdrachten en interne controle bij de departementen van de algemene administratie
  volledige fiche
 • 28e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Verrekeningen bij het agentschap De Scheepvaart
  volledige fiche
 • 173e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Het beheer van de verkeersbelasting in het Waals Gewest
  volledige fiche
 • 21e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Baggerwerken in Vlaanderen
  volledige fiche
 • Beheer van de behoeften aan informaticapersoneel door de federale Staat
  volledige fiche
 • 172e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • 26e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Bouw van de nieuwe NAVO-zetel – tussentijds verslag
  volledige fiche
 • Het prioritaire programma voor werken aan schoolgebouwen
  volledige fiche
 • 171e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Investeringen in sportinfrastructuur
  volledige fiche
 • De digitalisering van overheidsopdrachten bij het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Verrekeningen bij het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
  volledige fiche
 • De boekhoudsoftware van het Waals bestuur in het raam van de nieuwe overheidscomptabiliteit
  volledige fiche
 • 25e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Overheidsopdrachten van het Brussels Instituut voor Milieubeheer
  volledige fiche
 • 170e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Verrekeningen bij de afdeling Maritieme Toegang
  volledige fiche
 • Audit van het Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen
  volledige fiche
 • 20e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 169e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • De elektronische identiteitskaart (eID)
  volledige fiche
 • Uitvoering van opdrachten voor leveringen en werken bij Defensie
  volledige fiche
 • Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep
  volledige fiche
 • Verrekeningen bij het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
  volledige fiche
 • Diplomatieke en consulaire posten: interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en audit van het personeelsbeheer
  volledige fiche
 • Wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen
  volledige fiche
 • Spoorwegveiligheid - Overheidsopdrachten. Aanvullende bijdrage van het Rekenhof aan het parlementair onderzoek van de voorwaarden van de spoorwegveiligheid
  volledige fiche
 • Spoorwegveiligheid – Bijdrage van het Rekenhof aan het parlementair onderzoek van de voorwaarden van de spoorwegveiligheid
  volledige fiche
 • Nieuwe gerechtsgebouwen van Antwerpen en Gent. Bouw- en investeringskost
  volledige fiche
 • Advies van het Rekenhof over de vertraging bij grote infrastructuurprojecten
  volledige fiche
 • Waterzuiveringsstation Brussel-Noord: indienstneming, exploitatie en financiering van de concessie
  volledige fiche
 • Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM)
  volledige fiche
 • De administratieve informatica in het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Raamcontracten. Opvolging van eerdere aanbevelingen over raamcontracten
  volledige fiche
 • Raamcontracten. Vergelijking tussen centrale aankoopdiensten van het gebruik van raamcontracten
  volledige fiche
 • Baggerwerken
  volledige fiche
 • Het Brusselse Waterzuiveringsstation Noord: uitvoering en financiering van de concesssieopdracht
  volledige fiche
 • Verrekeningen bij de aannemingen van wegenwerken
  volledige fiche
 • Aanleg van het Deurganckdok
  volledige fiche
 • Raamcontracten. Doelmatigheid en rechtmatigheid van de werking van de dienst FOD-overschrijdende raamcontracten
  volledige fiche
 • Schadedossiers ten laste van het Vlaams Infrastructuurfonds
  volledige fiche
 • Het Brusselse waterzuiveringsstation Noord. Gunning en financiering van de concessieopdracht
  volledige fiche
 • Subsidies voor Infrastructuur in de sectoren Welzijn en Gezondheid
  volledige fiche
 • Overheidsopdrachten voor wegeninfrastructuur in Brussel
  volledige fiche