Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Mobiliteit'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • Toekomstverbond - Controleverslag bij de derde financiële voortgangsrapportage
  volledige fiche
 • Modernisering en inrichting van de site en de gebouwen van het station van Bergen
  volledige fiche
 • Het beheer van de human resources van de autonome havens van het Waalse Gewest
  volledige fiche
 • Aanpak van gevaarlijke punten voor een betere verkeersveiligheid
  volledige fiche
 • Veiligheidsverificaties door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) - Regelgeving en organisatie
  volledige fiche
 • Toekomstverbond - Controleverslag bij de tweede financiële voortgangsrapportage
  volledige fiche
 • Steun van het Waals Gewest voor dagelijkse verplaatsingen per fiets
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel IV : Jaarrekening 2020 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • Beheer van wegenwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel IV : Jaarrekening 2019 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel IV: Jaarrekening 2018 van de federale Staat – Tabellen
  volledige fiche
 • Toekomstverbond - Beoordelingsverslag bij de eerste financiële voortgangsrapportage
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • Renovatie station Gent-Sint-Pieters - Vertragingen en budgetoverschrijdingen
  volledige fiche
 • De overheidsopdrachten van de Waalse vervoersoperator
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel III : algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • Het beheer van het schoolvervoer voor leerlingen met zorgnoden in het Waals Gewest
  volledige fiche
 • 175e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • 174e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Invoering en financiering van het Gewestelijk Expresnet (GEN)
  volledige fiche
 • 173e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Evaluatie van de uitvoering van de beheerscontracten met de NMBS, Infrabel en de NMBS Holding
  volledige fiche
 • HR-audit bij de FOD Mobiliteit en Vervoer
  volledige fiche
 • Kwaliteitscontroles van de onderhoudswerkzaamheden aan het wegen- en autosnelwegennet van het Waalse Gewest – Opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • 172e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Goederenvervoer over de weg - handhaving van de regelgeving
  volledige fiche
 • Zevende voortgangsrapportage over het Masterplan 2020
  volledige fiche
 • 171e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Zesde voortgangsrapportage over het Masterplan 2020
  volledige fiche
 • Besluitvorming en onderbouwing van tramprojecten door De Lijn
  volledige fiche
 • Vijfde voortgangsrapportage over het Masterplan 2020
  volledige fiche
 • 170e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Vierde voortgangsrapportage van het Masterplan 2020
  volledige fiche
 • Werving en selectie bij De Lijn
  volledige fiche
 • Het onderhoud van de wegen en snelwegen in Wallonië – Planning, financiering en kwaliteitscontrole van de werken
  volledige fiche
 • Derde voortgangsrapportage over het Masterplan 2020
  volledige fiche
 • Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep
  volledige fiche
 • Wijzigingen BAM-decreet
  volledige fiche
 • Tweede voortgangsrapportage over het Masterplan 2020
  volledige fiche
 • Onderhandse aankoop van lagevloertrams door de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
  volledige fiche
 • Basisrapportage over het Masterplan 2020
  volledige fiche
 • Wegwerken van gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen
  volledige fiche
 • Spoorwegveiligheid - Overheidsopdrachten. Aanvullende bijdrage van het Rekenhof aan het parlementair onderzoek van de voorwaarden van de spoorwegveiligheid
  volledige fiche
 • 167e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Spoorwegveiligheid – Bijdrage van het Rekenhof aan het parlementair onderzoek van de voorwaarden van de spoorwegveiligheid
  volledige fiche
 • De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het Agentschap Wegen en Verkeer
  volledige fiche
 • Advies van het Rekenhof over de vertraging bij grote infrastructuurprojecten
  volledige fiche
 • Dertiende voortgangsrapportage van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel inzake het Masterplan Antwerpen
  volledige fiche
 • 166e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Publiek-private samenwerking bij de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • Evaluatie van de kostprijs en effectiviteit van de basismobiliteit bij De Lijn
  volledige fiche
 • Federale financiering van de opdrachten van openbare dienst van de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding
  volledige fiche
 • Schadedossiers in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
  volledige fiche
 • Naleving van de beheerscontracten door de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding
  volledige fiche
 • Fonds voor de Verkeersveiligheid. Financiering en evaluatie van de actieplannen van de politiediensten
  volledige fiche
 • Besluitvorming Oosterweelverbinding
  volledige fiche
 • Onderzoek van geregeld vervoer: kostprijs en gunning pachtcontracten
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het gebruik van convenants in de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche
 • De goede besteding van rijksgelden door de NMBS
  volledige fiche
 • Auditrapport van het Rekenhof over het onderzoek naar de beheersovereenkomsten met de Vlaamse openbare instellingen
  volledige fiche