Chronologisch overzicht publicaties Vlaamse Gemeenschap

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Vlaams Parlement. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Nederlandse kamer van het Rekenhof.

  • Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar subsidies in de Vlaamse Gemeenschap
    volledige fiche, verslag
  • Boek van het Rekenhof 1998, 10e boek met opmerkingen en informatie voorgelegd aan het Vlaams Parlement
    volledige fiche, verslag