Chronologisch overzicht publicaties Vlaamse Gemeenschap

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Vlaams Parlement. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Nederlandse kamer van het Rekenhof.

  • De rol van parlementen en rekenkamers inzake begrotingen. Een vergelijkend onderzoek
    volledige fiche, verslag, abstract
  • Verslag van het Rekenhof over het gebruik van convenants in de Vlaamse Gemeenschap
    volledige fiche, verslag
  • Auditrapport van het Rekenhof over de financiële stromen van het Vlaams Gewest naar de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen
    volledige fiche, verslag