Toegankelijkheidsverklaring

Het Rekenhof, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :


Nalevingsstatus

Deze website voldoet nog niet helemaal aan de Europese standaard EN 301549 versie 3.2.1 (2021), die onder meer de criteria uit categorieën A en AA uit de WCAG 2.1-standaard omvat.

Hierdoor wordt deze site beschouwd als gedeeltelijk conform aan de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties


Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd.

Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/www.ccrek.be/nl


Niet-toegankelijke inhoud

  • Bepaalde gebruikte afbeeldingen zijn foutief niet als decoratief gemarkeerd (WCAG 1.1.1)
  • Het organigram is een afbeelding zonder afdoende alternatieve beschrijving (WCAG 1.1.1)
  • Het zoekveld is onvoldoende gelabeled voor toegankelijkheid (WCAG 1.3.1 & WCAG 4.1.2)
  • Een aantal titels gebruiken een azuurblauwe achtergrond met witte tekst met onvoldoende contrast (WCAG 1.4.3)
  • Op enkele pagina's wordt door verwezen naar een onbestaande anker-link (WCAG 2.4.1)
  • De taal van de pagina wordt niet vermeld in de pagina-metadata (WCAG 3.1.1)

Eén opmerking uit het toegankelijkheidsrapport is een foutieve detectie, het rapport meldt het ontbreken van een paginatitel op een aantal urls, maar het gaat hier om RSS-feeds die geen HTML-pagina's zijn en dus geen titel hoeven te hebben.


Voorgestelde alternatieven

Er zijn voorlopig geen alternatieven beschikbaar voor de vastgestelde toegankelijkheidsfouten.


Vrijstellingen

Deze website bevat een grote hoeveelheid documenten die vallen onder Art. 4. § 2 van de wet van 19 juli 2018, als zijnde:

h) inhoud van websites en mobiele applicaties die als archieven kunnen worden aangemerkt, wat betekent dat zij enkel inhoud bevatten die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt bijgewerkt of aangepast na 23 september 2019.


Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

Voor toegankelijkheidsproblemen, contacteer de webmaster.

Indien u geen antwoord krijgt of het antwoord niet voldoet, kunt u contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be
Website van de federale ombudsman


Verbeteringsplan

Het Rekenhof heeft een nieuwe website in voorbereiding die op vrij korte termijn de huidige moet vervangen en waarin tijdens de ontwikkeling met veel aandacht rekening is gehouden met de toegankelijkheidsvereisten. Intern wordt bekeken om de processen waarlangs inhoud en documenten geproduceerd worden kunnen aangepast worden om maximaal rekening te kunnen houden met de toegankelijkheidsvereisten.

Op deze nieuwe website zal na de lancering een diepgaande toegankelijkheidscontrole worden uitgevoerd.

Tegelijk zal op korte termijn intern bekeken worden in hoeverre wij nog de door de vereenvoudigde controle vastgestelde toegankelijkheidsfouten op de huidige website hersteld kunnen worden om zo de toegankelijkheid van deze te maximaliseren.

Deze verklaring is op 07/11/2023 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 07/11/2023.