Vacatures


Loopbaanperspectieven

Men kan slechts statutair personeelslid van het Rekenhof worden nadat men is geslaagd voor een vergelijkend wervingsexamen. Dergelijke examens worden periodiek georganiseerd. Geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk in dienst worden geroepen, worden in een wervingsreserve opgenomen.

De personeelsleden worden tewerkgesteld in niveau A (leidende ambtenaren, auditeurs, vertalers en informatici), niveau B (controleurs, programmeurs en technici) of de niveau’s C en D.

Bij de aanvang van hun loopbaan moeten de personeelsleden van niveau A een stage van twee jaar doorlopen. In de andere niveaus duurt de stage één jaar. De personeelsleden worden in vast verband benoemd als hun stage een gunstig verloop heeft gekend. De bevorderingen tot de opeenvolgende graden binnen eenzelfde niveau worden toegekend na telkens zes jaar graadanciënniteit, op grond van een evaluatie van de verdiensten en bekwaamheden van het personeelslid. Binnen de door het Rekenhof vastgestelde voorwaarden kunnen de personeelsleden van niveau A zich kandidaat stellen voor bevordering tot een leidend ambt (eerste-auditeur-revisor, eerste-auditeur-directeur).


Lopende wervingsprocedures

Het Rekenhof organiseert een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van een Nederlandstalige GRAFISCH ONTWERPER (graad: adjunct-controleur, bachelor).


Functie

De grafisch ontwerper werkt binnen de publicatiecellen, die onderdeel zijn van de operationele directies en die in totaal vier Nederlandstalige medewerkers tellen. De cellen zijn verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie (publicaties, website, perscontacten, …).

Als grafisch ontwerper hebt u daarbij volgende taken en opdrachten:

 • U ontwerpt een sterke visuele boodschap voor de gedrukte en elektronische publicaties van het Rekenhof (auditrapporten, jaarlijkse rekeningenboeken, jaarverslag). Die kan de vorm aannemen van schema’s, diagrammen, grafieken, datavisualisatie, tekeningen, infographics, iconen en pictogrammen. U krijgt daartoe een briefing over de inhoud van de publicatie, de voor te stellen gegevens en de weer te geven kernboodschap.
 • U zoekt in fotodatabanken gepaste foto’s voor de verschillende publicaties van het Rekenhof en de website, u bewerkt de foto’s en ontwerpt de covers op basis van het bestaande model en de geselecteerde foto’s.
 • U geeft zowel de interne als de externe communicatie grafisch vorm door de opmaak van personeelsadvertenties, brochures, flyers, affiches, interne bewegwijzering van het gebouw… (in gedrukte of elektronische versie).
 • U werkt mee aan de grafische en visuele ontwikkeling van interne communicatie, bv. via intranet of via een digitale nieuwsbrief (personeelsblad).
 • U kunt op termijn een nieuw publicatiemodel ontwerpen voor de auditverslagen en Boeken en eventueel een interactief digitaal publicatiemodel.
 • U kunt op termijn meewerken aan online, interactieve publicaties en visualisaties van auditrapporten.
 • U kunt op termijn meewerken aan een nieuwe huisstijl (lay-out, typografie, website, gebruik van kleuren en illustraties en foto's).


Toelatingsvoorwaarden

 • houder zijn van
  • een diploma van professionele of academische bachelor uit het studiegebied “audiovisuele en beeldende kunsten”;
  • een diploma van professionele bachelor in een grafische richting uit het studiegebied “industriële wetenschappen en technologie”;
 • beschikken over minimum twee jaar relevante beroepservaring, opgedaan sinds 1 januari 2015;

Aanbod

 • een statutaire tewerkstelling in een maatschappelijk zinvolle, afwisselende functie;
 • een bruto maandwedde bij aanwerving die schommelt tussen 3.235,36 euro en 4.555,61 euro, in functie van uw ervaring;
 • maaltijdscheques, een gratis hospitalisatieverzekering, een ruime vergoeding woon-werkverkeer, een extralegale kinderbijslag voor schoolgaande en studerende kinderen;
 • een evenwichtige balans werk-privé: 36 dagen jaarlijks vakantieverlof, 37 uur/week binnen een systeem van plaats- en tijdsonafhankelijk werken;
 • ruime, permanente opleidings- en bijscholingsmogelijkheden;
 • centrale ligging te Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer info

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) en het inschrijvingsformulier vindt u hieronder:

( pdf ) Examenreglement


De inschrijvingen werden afgesloten op 23 mei 2021.
De eerste test van het wervingsexamen vindt plaats op zaterdag 12 juni 2021 (enig mogelijke datum).

 

Wervingsexamens voor Franstalige personeelsleden