Welkom op de website van het Belgische Rekenhof

U vindt op onze website een voorstelling van de instelling. U kunt er ook de boeken en rapporten die aan de parlementen worden toegezonden raadplegen en de arresten die het Rekenhof heeft uitgesproken tegenover rekenplichtigen.

UITGELICHT

Actua
  • Grondaankopen door de sociale huisvestingsmaatschappij Vitare – toezicht en kredietverlening.
    Lees meer

Recente publicaties