Welkom op de website van het Belgische Rekenhof

U vindt op onze website een voorstelling van de instelling. U kunt er ook de boeken en rapporten die aan de parlementen worden toegezonden raadplegen en de arresten die het Rekenhof heeft uitgesproken tegenover rekenplichtigen.

UITGELICHT

Actua
  • Controlecompendium
    Jeugdwerkloosheid en de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt
    Lees meer
  • ISSAI-standaarden
    Lees meer

Recente publicaties