Welkom op de website van het Belgische Rekenhof

U vindt op onze website een voorstelling van de instelling. U kunt er ook de boeken en rapporten die aan de parlementen worden toegezonden raadplegen en de arresten die het Rekenhof heeft uitgesproken tegenover rekenplichtigen.

UITGELICHT

Actua
 • Personeelsbesparingen in de diensten van de Vlaamse overheid

  Publicatie eerste kwartaal van 2024
  Lees meer
 • Het Rekenhof werft drie Nederlandstalige performantie-auditors (masterniveau).
  Lees meer
 • Het Rekenhof werft één logistiek medewerker (niveau D)
  Lees meer
 • Online monitor met opvolging aanbevelingen van het Rekenhof
  Lees meer
 • Overhandiging Activiteitenverslag over 2022
  Lees meer
 • Hilde François en Florence Thys nieuwe eerste voorzitter en voorzitster van het Rekenhof
  Lees meer

Recente publicaties